Miért Dombi?

A Dombi Beavató Mozgalom azért választotta ezt a jellegzetes nevet, mivel célja minél több rendelkezésére bocsátani egész bolygónk szintjén azokat a lehetőségeket és eszközöket, amelyek által saját lényükben felébreszthetik a különleges, magasrendű nőiesség állapotát.

Ezt a fajta nőiességet a tantrikus irányultságú keleti spirituális hagyományok jelképesen a Dombi Nő formájában ábrázolják és tisztelik.

Ez számos olyan alapvető női tulajdonságot képvisel, amelyek ha egyszer felébredtek, lehetővé teszik a nő számára, hogy felfedezze és felvállalja az emberi társadalom életében betöltött valódi szerepét a Teremtés Legfelsőbb Isteni Misztériumaiba és az emberi lény spirituális átalakulásának titkaiba.

 

A nő, mint Beavató

A nő bámulatos orgazmus-készségének köszönhetően spontán módon készen áll a tantrikus útra, valamint arra, hogy közvetlen módon továbbítsa a magas szintű misztikus tanításokat. Bármely harmonikus felépítésű nő, aki teljességgel tudatában van saját adottságainak, egy nagyon erős kozmikus közvetítővé válik, aki könnyedén képes elérni felsőrendű intuíciója által akár a Végső Isteni Valóságot is.

A nő óriási erotikus erővel rendelkezik még akkor is, amikor ennek nincsen tudatában. Ezt a hatalmas kreatív potenciált képes teljes mértékben transzmutálni és szublimálni, amikor jótékony irányt ad neki, és ezáltal közelebb és közelebb érzi magát a Teremtőhöz.

 

A Dombi nő

A keleti bölcsesség legtöbb írása a Dombi Nőt egy alsóbb kasztbeli vagy kaszton kívüli nőként ábrázolja, ami azt jelenti, hogy egy olyan képességgel rendelkezik, amely segíti őt könnyebben hozzáférni a spirituális igazságokhoz. Mint tudjuk, az ilyen spirituális tapasztalatok általában csak a merev, átlagos nézeteken és elveken túllépve válnak hozzáférhetővé.

A Dombi, a nő, aki “érinthetetlen” gyakran magának a női energiának is szimbóluma, amely ugyancsak érinthetetlen, más szóval az ő területe az érzékek és az elme megértési határain túl található.

Mosónőnek” is nevezik, mivel tisztasága következtében különleges képességgel bír arra, hogy megtisztítson, harmonizáljon, emelkedetté és szakrálissá tegyen mindent, amivel kapcsolatba kerül.

A Mahamudra Út Mesterei című könyv első kötete (A Nyolcvannégy Mahasiddha Legendája) a Dombi nőt úgy írja le, mint “az alsó kasztbeli vagy kaszton kívüli nő, akit a jógik azért választanak házastársul, mert gátlások és előítéletek nélkül nyilvánítja meg nőiességét. Képesek teljes mértékben átadni magukat a férfinak, aki a Legfelsőbb Isteni Tudat megnyilvánulásaként, az Egyetemes Férfiasság Princípiumaként jelenik meg számukra.”

A híres orientalista, Mircea Eliade így mutatja be a Dombi nőt a Spiritualitás és a Szent Nyelvek című könyvében: „egy rendkívüli módon érzéki, hipererotikus nő, aki képes segíteni a tantrikus férfiakat a transzcendencia elérésében. Ez a hatalmas energia, aminek a Dombi nő természetes módon és folyamatosan birtokában van, vagy amire érzékiségének fokozása által könnyen szert tesz, a Kundalíni felébredését okozza. Ez pedig segíti úgy őt, mint a férfit az androgün állapot gyors elérésében, elvezetve mindkettőjüket a transzcendenciához.”

A Dombi nőre gyakran úgy tekintenek, mint a lenyűgöző Nagy Istennő legláthatóbb megnyilvánulására. Ő az, akit az elbűvölő Mezítelen Istennőként ismertek az afroázsiai és eurázsiai kultúrákban, és akinek ábrázolásai az ősidők óta fennmaradtak. Mezítelen és lenyűgöző, mert „nem ölt magára semmilyen formát”.

Más szóval a végtelen kreatív lehetőségek összességét képviseli, akárcsak maga a Természet, amelyet tökéletesen megtestesít.

A Dombi nő a spontán, gyönyörteljes, mindenható nőiességet testesti meg, amely bármilyen erkölcsi szabálytól, társadalmi koncepciótól, kaszttól független. Ő teljesen “mezítelen“, mivel lenyűgöző és forma nélküli, határoktól mentes, és erkölcsi szabályok nem korlátozzák.

Túl a jó és a rossz kettősségén, túl minden meghatározáson a Dombi nő képviseli a “forma nélküli Természetet”, a kreatív női energiát, amely áttör minden gátat, túllép minden korláton, mindenhova behatol, és mindenütt létezik. Általa minden lehetségessé válik.

 

A Dombi nő tulajdonságai

A tantrikus hagyományban a Dombi nő vitalitása és ellenállhatatlan erotikus energiája révén, valamint belső szabadsága és előítélet-mentessége miatt kivételes spirituális állapotok katalizátorává válik a szerelmi együttlétek során azon férfiak számára, akik tökéletesen gyakorolják a szexuális kontinenciát.

A Dombi nő szimbolikus jelentésén keresztül a keleti hagyomány számos alapvető tulajdonságot mutat be, amellyel rendelkeznie kell minden nőnek, aki önismeretre, spirituális ébredésre és megvalósításra törekszik. Íme, néhány ilyen alapvető tulajdonság:

  • A szeretetre való képesség, amely valójában a megnyílás képessége. Ez teszi lehetővé számára, hogy a fenséges isteni szeretet univerzális energiáját a saját lényén keresztül közvetíteni tudja.
  • A szépség, amely külső és belső is egyben. A szépség egy alapvető isteni attribútum, a megnyilvánulás különleges kategóriája. A Jóság, az Igazság és a Szépség együtt alkotják a Legfelsőbb Teremtő alapvető tulajdonságainak Triádját. A nőnek saját lényében kell táplálnia szüntelenül ezt az alapvető isteni minőséget úgy viselkedésben, mint magatartásban.
  • Az egyszerűség – olyan magatartási és cselekvési formákkal ruházza fel a nőt, amelyek teljesen ellentétesek a hétköznapi nők által rendszeresen megnyilvánított viszonyulásokkal (mint pl. az ingerlékenység, a kedvtelenség vagy az egoizmus). Egy felébredt és harmonikus nő esetében az egyszerűség a dolgokhoz, helyzetekhez, emberekhez való pozitív hozzáállás természetes állapotaként nyilvánul meg. Általában példaértékű józanésszel, jóindulattal és folyamatos derűvel is társul. Az egyszerűség az alázatossággal együtt valódi ragyogást és szépséget kölcsönöz a nőnek. Képes örülni mindannak, amivel rendelkezik. Elégedett és hálás azért, hogy adhat, nem csak azt várja, hogy kapjon.
  • A vitalitása lény alapenergiáját, életerejét jelenti. Ez biztosítja a harmóniát, az egyensúlyt, az egészséget, a cselekvésben való hatékonyságot, valamint az összes erotikus, érzelmi, értelmi és szellemi állapot fenntartásának képességét. Az erő: kontrollált energia. Egy vitális nő elsöprő energiával rendelkezik. A Hevajra Tantra ezt mondja: “Egy harmonikus, életerőtől sugárzó test hiányában a legfelsőbb üdvösség nem érhető el.”
  • A test hajlékonysága – Amikor egy vitális és rendkívüli nő teste kiváló hajlékonysággal is rendelkezik azt mutatja, hogy az isteni energiák könnyedén át tudnak haladni a lényén. Egy ilyen nő teste ugyanakkor csatornájává válik az Isteni Törvényeknek, amelyek által Isten megnyilvánul, játszik és teremt ebben a fizikai Valóságban.
  • A tiszta érzékiség – a szakrális, átlényegítő erotika alapját képezi. Ez egy lényeges minőség, mivel általa születik meg a kezdeti vágy, az egész folyamatot lángra lobbantó szikra. Az Érosz a szeretet dinamikus, szerelemteli kifejezése, az élet mindent integráló lüktetése. A libidó formájában is megnyilvánul, amelyet a polaritás elve (+ és -), valamint a gyönyör állapota táplál.
  • A belső szabadság vagy az előítéletek hiánya – alapfeltétele annak, hogy a nő teljes és beteljesítő életet élhessen. Mivel ez a képesség az ő Isteni jellegének egyik megnyilvánulási formája, lehetővé teszi számára, hogy szeretkezéskor megnyíljon a teljes és intenzív orgazmus átélésére. A belső szabadság, a bátorság, a kíváncsiság, az új, az Ismeretlen felé való megnyílás, amelyet az orgazmus állapota kivált, könnyen az isteni extázis (Samadhi) állapotába emeli őt.

 

Miért fontos a nő számára felébreszteni ezeket a tulajdonságokat?

Minél többet ébreszt fel magában ezekből a tulajdonságokból a nő, annál intenzívebben és teljesebben képes szeretni, valamint átlényegítéssel és kontinenciával szeretkezni. Ily módon egyre több energiával fog rendelkezni, amelyet átalakíthat és Magasabb Tudatossági Állapotok fenntartására fordíthat.

Azt is mondhatjuk, hogy annál „élőbbek”, dinamikusabbak vagyunk, és nagyobb átalakító erővel bírunk, minél több, harmonikusan felébresztett erotikus energiával rendelkezünk.

Az erős erotikus energia egyrészt az intenzív szerelmi állapotok megtapasztalásának képességét tükrözi, másrészt pedig fokozott fejlődési képességet.