Kik vagyunk?

A Dombi Tantric Art egy folyamatosan növekvő nemzetközi közösség, melynek tagjai rendszeres gyakorlói a tantrikus szellemi ösvénynek.  A bennünket egyesítő közös nevező az a vágy, hogy jobbítsunk a világ jelen állapotán, és az a meggyőződés, hogy ezt mindenekelőtt saját életünk és lényünk mély spirituális átalakításával érhetjük el.

Újító szellemű és szenvedélyesen tevékenykedő csapatunkat főként művészek, filmkészítők, orvosok, ügyvédek, szociológusok és pszichológusok alkotják.

 Tudatában vagyunk a nő drámai helyzetének a mai társadalomban, ezért erőinket egyesítve törekszünk magvalósítani a nő újraértékelésének eszményét, hogy fölvállalhassa a Teremtő által ráruházott, valódi szerepét.

A hatályos magyar törvények szerint 2015-től bejegyzett non-profit szervezetként tevékenykedhetünk
Dombi Egyesület néven.

Küldetésünk

Egyesületünk egy olyan forradalmi projekt terjesztője és megvalósítója, amelynek célja a női energia megtisztítása, regenerálása és spirituális módon történő újra irányítása itt a Föld bolygón.

Ezen a projekten keresztül szeretnénk széles körben hozzáférhetővé tenni egy teljesen új, kreatív, egészséges és spirituális nézőpontot a szeretetről, szerelemről és erotikáról, amelyet a Tantra évezredes bölcsessége ihletett.

Hitvallásunk

Amint a nő fölfedezi magában azt a hatalmas jótékony energiát, amelynek közvetítőjévé válik, amikor ráhangolódik a Makrokozmoszban létező Örök Nőiességre, képessé lesz a szeretet, a harmónia, a szépség megnyilvánítására, illetve egy isteni ihletésű életforma meghonosítására itt a Földön.

Meggyőződésünk, hogy itt az ideje, hogy a nő a magasztos, szakrális szeretet csatornájává váljék és fölvállalja a Teremtés spirituális rejtélyeibe való beavatói szerepét.

Tevékenységi területeink

  • Legfőbb módszerünk a Spirituális Tantrikus Művészet átalakító erején alapul (film, fénykép és színpadi művészet).
  • 40 év feletti nőkkel való munkánk célja, hogy fölfedezzék erotikus potenciáljuk konstruktív és jótékony használatának módozatait a menopauza korában.
  • Nem hagyjuk magukra az úgynevezett társadalmilag marginalizált nőket sem, programjainkon foglalkozunk prostituáltakkal, szexuálisan kizsákmányoltakkal, drogfüggőkkel.
  • Különös figyelemet szentelünk az egészséges életmódra, az általános jólétre, segítve a nőket, hogy megélhessék magasrendű nőiességük teljes potenciálját.

Tevékenységeink

  • konferenciák, viták, előadások,
  • kurzusok, tanfolyamok, szemináriumok szervezése,
  • erotikus témájú oktatási kampányok lebonyolítása, a szakrális erotika fogalmának bevezetése a köztudatba,
  • művészi produkciók létrehozása,
  • kulturális tevékenységek szervezése és azokon való részvétel.