No Upcoming Events Found

Alapja

„A Férfi és a Női Lélek Archetípusai”- című tanfolyam „közel három évtizedes szellemi kutatásból, a tantrikus hagyomány elveiben való önismereti elmélyülésből, a transzperszonális holisztikus pszichológiai módszerek tanulmányozásából, valamint a rendszeres művészeti alkotói tevékenység eredményeiből és tapasztalataiból született meg, mint szükségszerűség”.

A tanfolyam segít a keresőnek eligazodni a „psziché-személyiség-ego” kultuszát kidomborító útvesztőkben, és egy letisztult térképet ad a kezébe, amelynek segítségével megérti, hogy hogyan tud dolgozni saját lelki alkatának megfelelően a rendelkezésére álló anyagból ahhoz, hogy a benne létező férfi, illetve női jellegek, minták végre a helyükre kerüljenek. Ennek a módja, hogy megismerjük, felébresszük, majd sorra akaratlagosan megnyilvánítsuk önmagunkban az ún. férfi és női archetípusokat.
Ez a térkép fejlődésünk egyik gyorsító sávjára mutat, érdemes kipróbálni!

Módszertana

A négy fő lélek archetípus-párra külön-külön három teljes napot szentelünk. A tanfolyam keretében egy kis elméleti felkészítő után az archetípus energiáinak megélése gyakorlati módszerek révén történik: mozgás, tánc, játékok, példázások, rituálék és (kellemes) meglepetések.

Archetípusok jelentése

Az archetípusok, azaz energia-ősminták többé-kevésbé módosított formában valójában a Teremtés minden szintjén fellelhetőek. Gyakorlatilag minden élethelyzet, emberi kapcsolat, lelkiállapot vagy viselkedésforma valamelyik eredeti energiamintára vezethető vissza. Az okozati szférában ezek az energia-őstípusok tökéletes, tiszta, isteni formájukban vannak jelen. Ego-személyiségünkben azonban kevésbé tiszta és kevésbé harmonikus színezetet kapnak, amely az egészen enyhe alterációtól a legdiszharmonikusabb megnyilvánulásokig terjed.

Az archetípusokkal való munka lényege

Megismerni az eredeti, tiszta archetípus tulajdonságait, és a hozzá kapcsolódó élethelyzetekben tudatosan megnyilvánítani az adott archetípust a lehető legtökéletesebb, legtisztább formájában. Ennek eredményeként képessé válunk megfelelően viszonyulni minden élethelyzethez, ugyanakkor egyre közelebb, egyre nagyobb intimitásba kerülni önmagunk tökéletesebb részeivel.

Mit nyújt a tanfolyam?

  • megtapasztalod a négy fő Női és Férfi archetípus-pár jellegzetességeit, egymáshoz való viszonyát;
  • megtanulod felismerni sajátos megnyilvánulásait önmagadban, élethelyzetekben, kapcsolatokban, lelkiállapotokban, viszonyulásokban;
  •  elsajátítod azokat a módszereket, melyek segítségével bármikor megidézheted, felébresztheted, felerősítheted magadban bármelyik archetípus energiáját,
  • megtapasztalod, hogyan kell az archetípusok energiáit felhasználni nőiességed, illetve férfiasságod fokozására,
  • megérted, hogy mikor melyik archetípust kell szándékosan megnyilvánítanod ahhoz, hogy találkozásaid, kapcsolataid harmonikusak, gyümölcsözőek legyenek,
  • megtanulod az archetípusok használatát lélek-személyiséged kiteljesítésének és szellemi fejlődésed felgyorsításának folyamatában,
  • megismered a tökéletes isteni archetípusok lényegét, megnyilvánulási formáit és tükröződését életedben,
  • megérted a női, illetve a férfi archetípusok kapcsolatát személyes életutaddal, életfeladatoddal és megérted szerepüket sorsvonalad tudatos alakításában.

Hogyan működik?

Ez a tanfolyam az isteni ősminták közül a jellegzetes női, illetve férfi archetípusok megismerését, felébresztését, megnyilvánítását célozza azzal az indoklással, hogy a szellemi fejlődés folyamatához szükséges „üzemanyaghoz” a legkönnyebben a Nő – Férfi kapcsolatok révén juthatunk hozzá. A két személy közti vonzerőből jön létre a kapcsolat dinamikája, erőssége és ez adja a megfelelő energiát, szellemi üzemanyagot. A polaritás elve szerint két személy közti vonzási erő a nőiesség, illetve a férfiasság mértékétől függ. Az archetípusok ismeretével és tudatos használatával könnyen fokozhatjuk a jellegzetes férfi, illetve női energiáinkat.

Tökéletes Szerető - Elbűvölőnő:

Ezzel az archetípus-párral már csak azért is érdemes behatóan foglalkozni, mert ezek körül van a legtöbb félreértés, előítélet, pszichikai blokk, félelem, stb. és helyes ismeretének hiánya okozza a legtöbb problémát és szenvedést a mai ember életében.

Ennek az archetípus-párnak az energiája adja az életkedvet, a lét intenzitását, a szeretetre való nyitottságot, a kreativitást, a belső szabadságot, a spontaneitást, a szerelemben való kiteljesedés képességét, az emberi kapcsolatok harmóniáját, beleértve a párkapcsolatokat is.
Szóval olyan fontos dolgokat, amelyeket mindenkinek érdemes fókuszba tenni magában.

Ezen a tanfolyamon részt vehetnek azok is, akik nem voltak az archetípus tanfolyam előző modulján (Mágus – Beavatónő).

A tanfolyam vezetőjéről

Aimen Klimmeron - Rendező, író és tréner a “Káma Púra – A gyönyörök városa” című tantrikus regény (2004), valamint az “Interjú a sorssal” című életfeladattal, küldetéssel foglalkozó könyv (2010) szerzője. Behatóan ismeri és gyakorolja a Tantra szellemi hagyományait.