Alkotótevékenység a Spirituális, Objektív Művészet jegyében

Ezen tevékenység keretében a Dombi Egyesület olyan tehetséges, művészi érzékkel rendelkező személyekkel dolgozik, akiket érdekel az Objektív Művészet, és szeretnének elmélyülni ennek megértésében és gyakorlásában, főként a színpadi alkotások, a film, a fotó, a zene, valamint a képzőművészet területén.

Az alkotótevékenység eredményeként létrejött művészi munkák által úgy az alkotók, mint a befogadó közönség megismerkedhetnek az Isteni Princípiumokkal, amelyek életünket és az egész Teremtést uralják. Ugyanakkor lehetőségük nyílik megtapasztalni olyan magasztos tudatállapotokat és különleges pozitív energiákat, amelyeket az Objektív Művészet közvetlen módon hozzáférhetővé tesz számukra.