Eléggé őrült világban létezünk. Számos ellentmondás, érv, teória létezik a szabadságról és annak eszméjéről, hogy kivé akarunk válni. Úgy tűnhet, hogy a dolgok néha túlságosan elszabadulnak, mígnem összezavarodva, fokozatosan eltávolodunk valódi önmagunktól és szabadelvű, toleráns nézetekkel kezdünk hivalkodni.

A Világunkat elárasztó események és irányzatok értelmezésében egyre inkább elhalványul az a koncepció, hogy mit jelent valójában férfinak, illetve nőnek lenni. Ebben a zűrzavarban és rendszertelenségben az egyetemes női és férfi minőség, illetve az egymás általi kiegészülés eszméje elveszíti igazi értelmét és fontosságát.

  

A kortárs nők

Napjaink nője egyáltalán nem foglalkozik saját isteni természetének felfedezésével. A kortárs nők javarészt három fő kategóriába tartoznak:

Egyesek a média által népszerűsített női modellhez kívánnak idomulni, így kényszeres módon főleg a külsejükkel foglalkoznak. Ezeknek a nőknek folyamatosan váltakozik az önképük, mígnem felőrlődnek saját bizonytalanságukban.

Mások egyszerűen nem mernek kibontakozni, félnek saját képességeiket felszínre hozni, ők azok, akik a biztonságos közeg reményében a férjhezmenetelt választják. Sajnos ez a fajta „biztonság” a kiszámíthatóságon és rutinon kívül nemigen nyújt egyebet számukra. Ők azok, akik a bántalmazó férj áldozatai lesznek, kiszolgáltatottan, legbelső vágyaikat elnémítva, sosem merik beengedi életükbe azokat a dolgokat, amelyekhez nőként joguk lenne.

Aztán vannak a függetlenséget választó nők, a sikerre törekvő nők, akik nem akarnak kevesebb lenni, mint a férfi. Ők már nem is emlékeznek, mit jelent az igazi nőiesség. Arra törekszenek, hogy ugyanolyanok legyenek, mint a férfiak. Némelyikük magát a férfit, és annak jó szándékú közeledését is elutasítja. Születésbeli női adottságait megtagadja, ezáltal saját lelkét sanyargatja. Ilyen esetben az igazi boldogságra és magasabb életcéljainak megtalálására való esélyei jelentősen lecsökkenek.

 

Az igazi női természet

Egy nő számára az egyik legbeteljesítőbb érzés és megvalósítás az, amikor saját igazi természetét feltárja, ugyanakkor megérti a női lét jelentőségét és így képes lesz megtestesíteni a mindent éltető, mindenbe életet lehelő Isteni nőt. Nőként meg kell adnunk magunknak annak esélyét, hogy saját lelkünkbe tekintsünk és felfedezzük, hogy mennyire szép, életerős, rejtélyekkel teli, fékezhetetlen, és egyben lenyűgöző nők tudunk lenni, amikor végre kapcsolatba kerülünk saját Isteni természetünkkel.