“Egy gyönyörű, érzéki és egyben intelligens Nő ugyanazzal a YONI-val avat be, amelyikkel egy korábbi életében a férfit a világra hozta. Ez a nő ugyanazokkal a keblekkel avat be, amelyekkel korábbi életében a férfit táplálta. Ez a nő ugyanazokkal az ajkakkal avat be, amelyek már egyszer megnyugtatták a férfit. A nő, aki tudatosan viszonyul érzékiséggel teli szépségéhez és intelligenciájához, a Tantra hagyománya szerint a legfelsőbb beavatónő.” KAULARAHASYA

Minden ezoterikus hátterű ősi kultúrának, amely az idők homályába veszett, közös alapja a női beavatói erő magasztalása volt. Egyiptom, Görögország, Arábia, Tibet és Kína szellemi hagyományában egyaránt találunk erre példát.

 

A szépség megtestesülése

A nőre a szépség, az érzékiség és a szerelmi életerő megnyilvánulásaként tekintettek, ugyanakkor a teremtő erő védelmezőjének képviselőjeként is. Minden emberi lény a női YONI-n keresztül érkezik e világba, ezért mindenki ugyanebbe a csodálatos női birodalomba vágyik vissza, amikor a TÖKÉLETES SZEXUÁLIS KONTINENCA révén megvalósítható végtelen szerelmi eggyé olvadást keresi.

A bölcs Szókratész Diotimától nyert beavatást a Szerelem Művészetébe. Beavatása során Diotima hangsúlyozta, mennyire fontos érzékelni a szépséget, amely ilyenkor mindkét szerelmes lényében felébred és elméjüket Isten felé irányítja. A szenvedély átnemesítésének titkos tudására is megtanította őt, a szexuális szintről a szellemi szintre való emelkedés folyamatára.

A titkos tantrikus tanítások is hangsúlyozzák ennek fontosságát. Habár nagyra tartják a fizikai szépséget, önmagában a szépség kevés, ha a szép küllemmel megáldott nő nincs tudatában kvalitásainak. Azonban a lélek szépségének ereje és jelentősége messze túlszárnyalja a felszínes szépséget – ezt igazolja Szókratész példája is.

Az Indiai írások, a KÁMA SZÚTRA és az ANANGA RANGA foglalkoznak a szépség-ideál meghatározásával. A különböző típusú nőket és férfiakat a fizikai, emocionális és mentális jellegeiknek megfelelően csoportosítják.

A NAYIKA SADHANA TIKA kijelenti, hogy a nőnek, akivel valaki a Szerelem Művészetét gyakorolni kívánja, „rendkívül szépnek és rendkívül érzékinek kell lennie, akinek mind a teste, mind az értelme kiegyensúlyozott és fejlett. Akinek hirtelen megjelenése rabul ejti az elmét és spontán módon föltárja a magasrendű tudatállapotok felé nyíló rejtélyes kapukat.”

Egy másik szöveg költői módon vall erről: „a kiválasztott nőnek virágzó fiatalságában kell lennie, akinek elbájoló tekintete a szerelem nyilait lövelli, arcvonásai pozitív erényeket fejeznek ki, ajkai nektárral teltek, feszes nagy keblei vannak, kiegyensúlyozott gyönyörű csípője és finoman ívelt lába van, finom, lágy nádhoz hasonló, harmóniát sugárzó teste ritmikusan ring. Élénkszínű selyemruhába kell öltöznie, amikor kedveséhez megy.”

A Hevajra Tantra – egyik jelentős indiai szöveg – ezt mondja: „a jógában előrehaladottnak ugyanúgy tisztelnie kell az anyját és nővérét, a táncosnőt és a mosónőt, a kaszton kívülit és a nemest. Őneki egyesítenie kell Jogarát a Bölcsesség Lótuszával úgy, hogy egyáltalán nem veszíti el a magját. Ezzel a szertartással elnyeri a felszabadulást, ha a titkos fluidumokat harmonikus módon a SAHASRARÁBA irányítja.”

 

A beavató erő

Ez a látszólag rejtélyes kijelentés a beavató nőiesség hatalmas erejére hívja fel a figyelmet. Később a következő pontosítással egészül ki. „ A GNOSIS-t (ami alapvető titkos tudást jelent) „anyának” hívják, mert ő szüli a világot. Nővérnek is hívják, mert szeretete múlhatatlan. Pezsgő és szenvedélyes természete miatt „táncosnő” is egyben. „Mosónőként” is emlegetik, mert puszta jelenléte mindent megtisztít. „Kaszton kívülinek” is nevezik, vagyis „érinthetetlennek” mert legmagasztosabb és legbelsőbb lényege (az Atman-ja) érinthetetlen. Saját érzékiségével szemben tanúsított magatartása miatt kivételes és hatalmas beavatónői erővel rendelkezik, amelyet csak spirituális irányba használ.

Mivel aktív szerepet vállal a szerelmeskedés során és a erotikus titkok teljes tárházát kimagasló bátorsággal tárja fel, egy ilyen szép, szenzuális, intelligens nő hatalmas kifinomult szellemi erővel ruházhatja fel kedvesét.

Ez az enigmatikus erő a SHAKTI legmagasabb formája, közvetlen megmutatkozása a felébredt intuíciónak, és egyben a „bölcsesség energiája” is, amely spontán és örömteljes. Képes villámgyorsan felszámolni önmaga és kedvese összes korlátait.

Az ilyen nőnek nagy bátorsággal kell beavatnia szerelmesét saját spirituális tapasztalatába. Ilyen esetben az ő sikerének alapja az, hogy képes megnyilvánítani önbizalmát, kitartóan összpontosítani a legmagasabb eszményekre, képes őszintén törekedni arra, hogy valami „különlegessel és felejthetetlennel” ajándékozza meg kedvesét.

Minden beavatási szertartás alapfeltétele az óriási önbizalom, lévén, hogy aki beavat, az valójában a minden nőben ott lakozó istennő, aki ilyenkor, az átlényegítés folyamatának hatására fölébred.

„A rejtélyes Dakini Királynő beszívta isteni testébe az összes békés, és dühödt istenséget. Yogi Padmát mag-hanggá alakította, amely így az ő ajkain pihent, és amellyel megidézte a Hosszú Élet Titkos Áldását. Majd elnyelte ezt a mag-hangot, és az ő gyomrában Padma részesült a Végtelen Könyörületesség titkos beavatásában. Ő a Kundalini szintjén, a szexualitás központjában a test, a beszéd és az értelem beavatását kínálja.” PADMA THANG YING.